Web zajednica Bilje

prvi informacijski portal u općini Bilje

Subota, 13 Veljača 2016

Vijesti:
Trenutno ste ovdje: Društvo Društvo 1 Kome smeta Vijeće Mjesnog Odbora Bilje

Kome smeta Vijeće Mjesnog Odbora Bilje

E-mail Ispis PDF

Mještanke i mještani Bilja, eto, prvi puta da se kao predsjednik Vijeća Mjesnog Odbora Bilje i ja obratim putem ovog portala zbog stvari koja mi nije draga odnosno prilika i razlog nije bog zna što i nije za pohvaliti.

U ranijem obraćanju mještanima uvijek sam spominjao organizaciju proslava i događaja ( doček Nove godine, Etno susreti, organiz. Dana Općine, druženje udruga i sl) ili smo čestitali Blagdane i praznike našim sumještanima, pohvalili se nekakvom humanom gestom i radom, ali evo po prvi puta moje obraćanje mora imati prizvuk politikantstva.

Jučer me u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bilje dočekao dopis naslovljen na VMO Bilje u kojem mi se kao predstavniku tijela Mjesne samouprave u ime Općinskog vijeća Općine Bilje obratio predsjednik Željko Cickaj. U dopisu se navodi da Mjesni odbor Bilje bez pravovaljane odluke Općinskog vijeća u svom grbu koristi znak Općine Bilje.U dispozitivu dopisa navodi se da je tijekom 2008. godine Općinsko vijeće odbilo zahtjev tadašnjeg predsjednika VMO Bilje da u pečatu Mjesnog odbora koristi grb Općine Bilje.No čitajući dalje ostao sam začuđen jer sam u zadnjem pasusu pročitao da se VMO Bilje poziva da prekine sa uporabom pečata u kojem je navedeni grb te da su do sada izvršene ovjere dokumenata Mjesnog odbora nezakonite.

Prvo što mi je palo napamet je : pa zar u Bilju i Općini nema ozbiljnijih problema i važnijih stvari kojima bi se Općinsko vijeće trebalo baviti.Poštujem predstavničko tijelo Općine i uvažavam predsjednika, no dopis sa ovim razlogom smatram neutemeljenim, jer smatram da dosadašnjim radom VMO Bilje nije ničim uvrijedilo predstavnike Općinskog vijeća ali je zasigurno svojim radom upalo u oči pojedincima( pogledajte semafor-izviješće o radu u 2011. godini u kojem još nismo naveli puno toga) .Nadalje sa žaljenjem konstatiram ovu trenutnu situaciju na političkoj sceni u Bilju i mislim da je interes nekom da se fronta i sukobi prošire i na VMO Bilje.E pa gospodo neće ići baš tako lako. Mjesni Odbor Bilje predstavlja mjesto Bilje i mještane pa ne vidim razlog da se u pečatu koji koristi ne može nalaziti i grb naše Općine( pa ne predstavljamo mi mjesto u nekoj susjednoj Općini) i nije mi jasno zašto je Općinsko vijeće zabranilo korištenje grba VMO Bilje u prijašnjem sazivu.od 2007-2010.

Budući je predsjednik Općinskog vijeća gospodin Željko Cickaj pravnik upućujem ga da u Statutu Općine Bilje u čl 88. st.1 piše da Nadzor nad zakonitošću rada tijela Mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik ( znači da Općinsko vijeće i on kao predsjednik nemaju pravo nadzora,.a konstatacija o nezakonitosti do sada ovjerenih akata nema pravno uporište)

Nadalje upućujem predsjednika Općinskog vijeća da u čl.10 st.7 Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi N.N. br. 33/01, i 109/07 stoji
Na temelju mjerila koja općim aktom utvrdi predstavničko tijelo, općinski načelnik,gradonačelnik, odnosno župan može odobriti uporabu grba i zastave pravnim osobama radi promicanja interesa općine grada ili županije.
Iz citiranog proizlazi da općinski načelnik može odobriti uporabu grba općine na temelju općeg akta, a taj akt je Odluka o grbu i zastavi Općine Bilje ( Službeni glasnik br 3/04.) a djelovanje Mjesnog odbora Bilje ni u jednom dijelu nije u suprotnosti sa odredbama iste odluke( iako odluku treba nivelirati u skladu sa promjenama gore citiranog zakona), odnosno na štetu Općine Bilje..

Iz svega navedenog proizlazi da je zahtjev Općinskog vijeća neutemeljen, Općinsko vijeće je nenadležno po pitanju ocjenjivanja zakonitosti rada VMO Bilje, a načelnik općine može odlučiti o uporabi grba općine.

Treba se zapitati o utemeljenosti i razlozima odluke Općinskog vijeća iz 2008. godine da se VMO Bilje zabrani uporaba grba u pečatu i korištenje takvog.Već izrađeni pečat u lipnju 2010. godine VMO Bilje kojem sam ja na čelu preuzeli smo u sadašnjem obliku, sa grbom općine u sredini.

Stvarno se pitam kome smetaju volonteri iz Mjesnog odbora Bilje, zašto se odbijaju naši prijedlozi a o kojima odlučuje Općinsko vijeće( dječje igralište u starom dijelu Bilja-postoji Općinska zemlja, projekt izgradnje igrališta, sredstva su bila osigurana-250.000 kuna, ali su ista ostala neiskorištena u proračunu za 2011. godinu i nemamo igralište- nedavno mi je odgovoreno: Elvise, pa to je politika,navikni se, a ja se pitam: ako je i pitanje izgradnje dječjeg igrališta politika, onda se stvarno svi moramo zapitati .Što se to događa u našem Bilju?)Ljudi koji odlučuju o bitnim stvarima ne sudjeluju u radu civilnih udruga,ne volontiraju,što je bitno i ne žive na području općine, gotovo da ne kupuju kruh i mlijeko u našem mjestu ali u političkom životu mjesta Bilja i Općine su jako bitni i važni.

Ukoliko se moj rad i djelovanje u Bilju doista može prozvati političkim, ukoliko se iz mojih javnih istupa i u službenim pismenima Mjesnog odbora da iščitati da djelujem u političkom smjeru prema određenoj političkoj grupaciji i istoj povlađujem, a nauštrb drugih mještana Bilja,ako je moj rad loš i nekvalitetan, nedovoljan, spreman sam odstupiti sa mjesta predsjednika VMO Bilje( mještani su meni kao nositelju liste i članovima moje liste dali nadmoćnu prednost u broju glasova u odnosu na ostale protukandidate na zadnjim izborima za Vijeća mjesnih odbora u Općini Bilje).


Predsjednik VMO Bilje

Elvis Hlevnjak.

Dopis Općinskog vijeća vezano za uporabu "Grba" Općine Bilje

Službeni glasnik Općine Bilje 3/2004